Organix Comprehensive Profile – näringstest

Organix Comprehensive Profile är ett labbtest som undersöker kroppens cellulära metabola processer och näringsstatus genom organiska syror. Organiska syror kan ge information om viktiga näringsbrister, ökad oxidation, inflammation, avgiftningskapaciteten och/eller störningar i signalsubstanser  samt energiproduktionen. Detta näringstest är optimalt för att utvärdera eventuell mitokondriedysfunktion. Testet visar även om man till exempel på grund av en felaktig tarmmikrobiota producerar organiska syror som speglar överväxt av bakterier eller jästsvamp.

Organiska syror är metabola intermediärer som produceras i vägar för central energiproduktion, avgiftning, nedbrytning av signalsubstanser (neurotransmittorer) eller mikrobiell aktivitet i tarmen. Ackumulering av specifika organiska syror som detekteras i urinen signalerar ofta en metabolisk hämning eller blockering. Den metaboliska blockeringen kan bero på näringsbrist, ärftlig enzymbrist, ansamling av toxiner eller läkemedelseffekter. Flera av biomarkörerna är markörer för överväxt av bakterier eller jästsvamp i tarmen.

Provresultatrapporten innehåller individuellt anpassade näringsrekommendationer samt förslag på lämpliga medel vid eventuell tarmdysbios.

Organiska syror och näringstestning:

 • Funktionell vitamin- och mineralstatus
 • Aminosyrabrister t.ex. karnitin och NAC
 • Oxidativa skador och antioxidantbehov
 • Avgiftningskapacitet i Fas I och Fas II (leveravgiftning)
 • Funktionellt B-vitaminbehov
 • Signalsubstansmetaboliter (neurotransmittormetaboliter)
 • Mitokondriell energiproduktion
 • Metyleringsförmåga
 • Lipoinsyra och CoQ10-status
 • Överväxt av bakterier och jästsvamp

Organix® Comprehensive Profile näringstest är idealiskt för personer som lider av:

 • Viktproblem
 • Sömnavvikelser
 • Depression
 • Kemikalieöverkänslighet
 • Mitokondriedysfunktion

Följande testas:

Fettsyrametabolism (dessa föreningar ger information om din förmåga att bearbeta fettsyror).

 • Adipate (Adipat)
 • Suberate (Suberat)
 • Ethylmalonate (Etylmalonat)

Kolhydratmetabolism (när maten bryts ner bildas specifika föreningar vid steg som kräver assistans från B-vitaminer).

 • Pyruvate (Pyruvat)
 • Lactate (Laktat)
 • β-Hydroxybutyrate (β –hydroxibutyrat)

Energiproduktion (Citronsyracykeln).

 • Citrate (Citrat)
 • cis-Aconitate (cis-Aconitat)
 • Isocitrate (Isocitrat)
 • α-Ketoglutarate (a-ketoglutarat)
 • Succinate (Succinat)
 • Fumarate (Fumarat)
 • Malate (Malat)
 • Hydroxymethylglutarate (Hydroximetylglutarat)

B- vitaminstatus (B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Lipoinsyra).

 • α-Ketoisovalerate (α-Ketoisovalerat)
 • α-Ketoisocaproate (α-Ketoisokaproat)
 • α-Keto-β-methylvalerate (α-Keto-β-metylvalerat)
 • Xanthurenate (Xanturenat)
 • β-Hydroxyisovalerate (β-Hydroxyisovalerat)

Metyleringskofaktorer(B12, Folat).

 • Methylmalonate (Metylmalonat)
 • Formiminoglutamate (Formiminoglutamat)

Neurotransmittormetabolism (signalsubstansmetabolism).

 • Vanilmandelate (Vanilmandelat)
 • Homovanillate (Homovanillat)
 • 5-Hydroxyindoleacetate (5-Hydroxyindolacetat)

NMDA-modulatorer (N-metyl-D-aspartatreceptorn är en glutamatreceptor och ett jonkanalprotein som finns i nervceller).

 • Kynurenate (Kynurenat)
 • Quinolinate (Kinolinat)
 • Picolinate (Pikolinat)

Oxidativ skada (antioxidantstatus).

 • p-Hydroxyphenyllactate (p-Hydroxifenyllaktat)
 • 8-Hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-Hydroxi-2′-deoxiguanosin)

Gift och avgiftning (avgiftningsindikatorer).

 • 2-Methylhippurate (2-Metylhippurat)
 • Orotate (Orotat)
 • Glucarate (Glukarat)
 • α-hydroxybutyrate (α-hydroxibutyrat)
 • Pyroglutamate (Pyroglutamat)
 • Sulfate (Sulfat)

Mikrobiell balans i tarmen (tarmmikrobiotan skapar toxiner och metaboliska produkter som kan mätas i urinen).

 • Benzoate  (Bensoat)
 • Hippurate (Hippurat)
 • Phenylacetate (Fenylacetat)
 • Phenylpropionate (Fenylpropionat)
 • p-Hydroxybenzoate (p-Hydroxibensoat)
 • p-Hydroxyphenylacetate (p-Hydroxifenylacetat)
 • Indican (Indikan)
 • Tricarballylate (Trikarballylat)
 • D-Lactate (D-Laktat)
 • 3,4-Dihydroxyphenylpropionate (3,4-Dihydroxyfenylpropionat)
 • D-Arabinitol (D-Arabinitol)

Varför Organix® Comprehensive Profile?

En fullständig genomgång av din biokemiska status och metaboliska vägar kan bidra till att identifiera vilka områden som behöver läggas extra vikt på. Uppföljande näringstestning kan övervaka effekten av utvalda behandlingar.

Fördelar med denna omfattande testprofil är bland annat följande:

 • Omfattande analytlista – Organix®Comprehensive Profile är ett näringstest som innehåller en av de mest omfattande biomarkörslistorna i branschen.
 • Innovativ metod – LC/MS-MS-metoden, som också används för att screena nyfödda för metaboliska störningar, kräver väldigt lite provberedning och behandling. Denna teknik ger mer stabilitet, exakthet och känslighet vid mätning av organiska syror vid låga nivåer för optimala testresultat.
 • Endast ett urinprov – Urinsamling under natten är enkelt för de flesta individer att göra. Testpersonen tömmer blåsan innan läggdags och samlar sedan in urin som eventuellt utsöndras under natten samt morgonens första urin i en ren behållare

Övrig information

Typ av test: Urinprov

Pris för test: 401,50 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här