Nordic Food Panel 96 IgG BLOODSPOT – matöverkänslighetstest

Nordic Food Panel 96 IgG BLOODSPOT är ett labbtest som undersöker IgG-medierade födoämnesreaktioner. Detta omfattande matöverkänslighetstest består av 96 stycken födoämnen, där många av dessa vanligtvis även förekommer i rotations/elimineringsdieter.

Nordic Food Panel 96 IgG BLOODSPOT kan vara användbart vid exempelvis:

 • ADD/ADHD
 • Autism
 • Kroniska öroninflammationer
 • Eksem
 • Bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen
 • Huvudvärk
 • Sömnlöshet
 • IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Reumatoid artrit

Bidragande/orsaksmässiga faktorer:

 • Tillsatser
 • Antibiotika
 • Konstgjorda konserveringsmedel
 • Miljöföroreningar
 • Infektioner
 • Mögel
 • Överätande
 • Bekämpningsmedel
 • Stress

Följande testas:

 • IgG-svar på 96 stycken födoämnen (se labbtestrapport)

Hur tillförlitliga är födoämnesöverkänslighetstester?

Laboratorietester som utvärderar IgG-medierade födoämnesöverkänsligheter kan vara till hjälp för att identifiera dolda födoämnesöverkänsligheter. Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa tester har sina begränsningar och att det råder delade meningar om vilken effekt IgG-medierade svar på födoämnen har på hälsan samt tillförlitligheten i dessa tester. Inte heller behöver ett positivt IgE-svar betyda att du är allergisk mot ett födoämne.

Vidare så förutsätter överkänslighetstester som detta att testpersonen har förmågan att producera de immunoglobuliner (Ig) som testet baseras på. Antikroppar, eller immunoglobuliner (Ig), är proteiner som finns i våra kroppsvätskor, såsom blod, tårar och saliv. Det finns fem olika slags klasser av immunglobuliner, IgM, IgD, IgG, IgA och IgE, och vissa individer kan ha brist på en, flera eller samtliga av dessa immunoglobuliner.

När man överväger att ta blodprov för att utvärdera födoämnesöverkänsligheter, är det alltid en god idé att arbeta tillsammans med en läkare, funktionsmedicinare eller näringsmedicinare som är utbildad i att hantera födoämnesöverkänsligheter. De flesta specialister inom området är ense om att det bästa sättet att utvärdera födoämnesöverkänsligheter är genom elimineringsdieter.

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov
Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Pris för test: 218,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här